Hvad er boligsikring og lån til beboerindskud?

Hvad er boligsikring og lån til beboerindskud?

Søg boliger til leje i hele Danmark

Når man bor i en lejebolig, kan man få tilskud til huslejen i form af boligsikring. Den ydes på baggrund af husstandens indkomst og antallet af børn. 

Betingelser for at få boligsikring

- Man bor til leje
- Man opfylder de økonomiske vilkår
- Man har en skriftlig lejekontrakt

Hvordan beregnes boligsikring?

Boligsikringen beregnes udfra hvor mange værelser og personer, der er i husstandens.Herudover også et fællesrum. Dvs.:
- 2 værelser, hvis man bor alene
- 3 værelser, hvis man bor 2 personer
- 4 værelser, hvis man bor 3 personer
- 5 værelser, hvis man bor 4 personer osv.

Grænser for husstandens samlede indkomst

- Ingen børn: Under 180.000kr.
- 1 barn: Under 371.000kr.
- 2 børn: Under 396.000kr.
- 3 børn: Under 408.000kr.
- 4 børn: Under 416.000kr.
- 5 børn: Under 428.000kr.
- 6+ børn: Under 444.000kr.
Alders- og førtidspensionister får fratrukket 4.100kr. i den aktuelle indkomstperiode.

Bestemmelser for ydelsen

Maksimum generel: 60.000kr. årligt / 5.000kr. pr. mdr.
Maksimum enkeltværelse: 18.000kr. årligt / 1500kr. pr. mdr.
Minimum: 1.200kr. årligt/ 100kr. pr. mdr.

Skal jeg søge hvert år?

Nej, boligsikringen beregnes automatisk hvert år og du får et brev fra kommunen, om hvor meget du vil få. Ansøgningen skal dog fornyes, hvis du flytter.

Lån til beboerindskud

Lån til beboerindskud kan søges i kommunen af personer, som bor i almen bolig. Man kan låne til hele indskuddet. Man kan søge til både lejligheder og enkeltværelser. Man kan ikke søge, hvis man bor i almen ungdomsbolig uden selvstændigt køkken. Lejlighed: Husstandens indkomst må ikke overstige 236.452kr. (2017) om året. For hvert barn til og med fire børn forhøjes beløbet med 41.400kr. (2017). Enkelteværelse: Husstandens indkomst må ikke overstige 160.159kr. (2017) om året. For hvert barn til og med fire børn forhøjes beløbet med 41.400kr. (2017).

Tilbagebetaling af lånet

Lånet udbetales direkte til boligorganisation. Man skal som hovedregel ikke betale rente og afdrag de første fem år. Herefter begynder forrentningen og afdragelse - med en rente på 4,5% (2017). 
Tilbagebetalingsperioden bestemmes af boligtype:
Lejlighed: I løbet af 10 år
Enkeltværelse: I løbet af 5 år
Når man flytter, skal boligorganisation betale indskuddet tilbage til kommunen, som afregner lånet med dig.