Må man fremleje en lejebolig?

Må man fremleje en lejebolig?

Find lejere når du skal fremleje her

Mange lejere er nysgerrige efter at få svar på spørgsmålet ”Må man fremleje en lejebolig?” Ved fremleje er det enten en del af boligen der fremlejes, eller hele boligen. Alt efter om det er hele lejeboligen eller kun noget af den, gælder der forskellige regler.

Ved fremleje af hele din lejebolig

Du kan fremleje din lejebolig i op til 2 år, såfremt at du af den ene eller anden grund ikke selv kan bo i boligen. Men udlejer kan på diverse grundlag afvise fremlejen. Hvis boligejendommen indeholder færre end 13 boliger, så kan udlejer modsætte sig fremlejen.

Der er også andre muligheder for udlejeren.
Ved fremleje skal der udarbejdes en fremlejekontrakt hvor både du, som fremlejer, og udlejeren skal skrive under. Udlejeren skal have en kopi af lejekontrakten.
Ved fremleje er det fremlejegiveren, som der hæfter for at fremlejeren betaler sin husleje, samt overholder ordensreglerne. Så hvis fremlejeren ikke betaler eller opfører sig ordentligt, vil det have konsekvenser for fremlejegiveren. Det er derfor vigtigt at finde den rigtige fremlejer.

Ved fremleje af en del af din lejebolig

I forbindelse med spørgsmålet ”Må man fremleje en lejebolig? ” er der mange lejere der gerne vil vide, hvordan det forholder sig i forhold til udlejning af en del af boligen.
Som lejer må du ikke fremleje over halvdelen af boligens areal. Det udlejede område skal derfor være under halvdelen af boligens kvm. Der skal udarbejdes en fremlejekontrakt, som begge parter skal underskrive. Udlejeren skal have en kopi af den indgåede fremlejekontrakt. Hvis din fremlejer vælger ikke at leve op til husordenen, eller ikke betaler den aftalte husleje, så er det fremlejegiveren som hæfter for dette.

Hvis du ønsker at vide mere om lejeboliger efter at have haft læst om ”Må man fremleje en lejebolig” – så kan du læse mere under spørgsmålet ”Må man leje et værelse ud i en lejebolig?” her