Huslejenævnet

I alle kommuner i Danmark findes der et huslejenævn. Det er huslejenævnet der afgør stridigheder mellem lejere og private udlejere. Huslejenævnet tager kun imod sager, som ikke kan løses på anden vis. Det betyder, at sagen skal være forsøgt håndteret mellem parterne på egen hånd først. Man skal dog være opmærksom på, at der er nogle ting som huslejenævnet ikke kan tage stilling til. Dette er f.eks. erhvervslejemål, opsigelse og ophævelse af lejemål, inddrivelse af pengekrav og almindelig rådgivning. Samtidigt skal man også huske på, at huslejenævnet er en uvildig myndighed. Det vil sige, at det ikke kan optræde alene på den ene parts side. Har du derfor brug for egentlig rådgivning, anbefales det, at du søger hjælp hos en advokat, ejendomsadministrator eller lignende.

Hvis du vil indbringe en sag for huslejenævnet, skal det ske skriftligt. Du skal præcisere, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til, og huske at oplyse adressen på lejemålet, dit navn og kontaktoplysninger. Samtidig skal der vedlægges relevant dokumentation, såsom kopi af lejekontrakt, relevant korrespondance mellem parterne i sagen mv.

Skal du udleje en bolig? Klik her!