Lejekontrakt

Som udgangspunkt er det ikke et krav, at der skal laves en skriftlig lejekontrakt. Faktisk er en mundtlig lejekontrakt for boligudlejning mellem parterne nok. Det anbefales dog, at man altid udformer en skriftlig lejekontrakt for at undgå misforståelser eller uoverensstemmelser og for at sikre, at der er klare regler omkring udlejningen. Både lejer og udlejer kan altid forlange, at der bliver udarbejdet en skriftlig lejekontrakt.

Skal du udleje en bolig? Klik her!