Lejernes LO (LLO)

Lejernes Landsorganisation (LLO) er en dansk forening, der varetager og fremmer lejernes interesser overfor udlejere og offentlige myndigheder. Det kan både være i forhold til almene udlejningsboliger, andelsboliger og erhvervslejemål. LLO er medlem af Den internationale Lejerbevægelse og samarbejder her med lejerbevægelser i over 40 lande. Foreningen blev stiftet i 1966 efter en række ændringer i boliglovgivningen, der betød dårligere vilkår for lejerne.

Deres opgave er at fremme lejernes indflydelse og medbestemmelsesret, samt at fremme en lovgivning, der sikrer et retfærdigt retsforhold mellem lejere og udlejere.

LLO yder rådgivning om stort set alt i forbindelse med boligudlejning. Dog kan de naturligvis kun hjælpe i det omfang som loven tillader, hvorfor det også er deres opgave at forsøge at forbedre boliglovene.