Vilkår For Voreslejebolig.dk ApS

Har du spørgsmål eller problemer kan du altid få hurtig personlig betjening ved at skrive til [email protected]

1.Generelt

1.1
Disse vilkår og andre tillægsvilkår refereret i disse vilkår eller beskrevet på neden­stående internetsider, herefter samlet benævnt "Vilkår", gælder for brug af www.voreslejebolig.dk, herefter benævnt "Boligsøgemaskinen". Vilkårene finder anvendelse for brug af Boligsøgemaskinen og er gældende mellem Voreslejebolig.dk ApS: Social Housing Media ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg, CVR-nummer: 38854925 (herefter "Voreslejebolig.dk ApS") og den enkelte Bruger. Ved en "Bruger" forstås en person, der opretter en konto på Boligsøgemaskinen.
1.2
Funktionalitet for Boligsøgere: Boligsøgemaskinen er primært en boligsøgemaskine, som giver boligsøgere overblik over hvilke ledige lejeboliger der er på markedet på et givent tidspunkt. Boligsøgemaskinen crawler nettet for ledige boliger og medtager få rådata på de ledige boliger i sine søgeresultater. Hvis boligsøgeren vil vide mere om boligen, sendes boligsøgeren videre til den originale kilde. Det understreges, at Boligsøgemaskinen ikke formidler direkte kontakt mellem boligsøgere og boligudbydere og ikke har aftaler med boligudbydere om at formidle direkte kontakt mellem boligudbydere og boligsøgere. En del af boligerne på Boligsøgemaskinen er oprettet af boligudbyderne selv. Her modtages en mail med boligudbyderens kontaktinformationer, hvis boligsøgeren ønsker yderligere information. Det understreges, at boligsøgeren i langt de fleste tilfælde skal opgradere til FordelsBruger for at få yderligere information om en bolig.
1.3
Funktionalitet for boligudbydere: Via Boligsøgemaskinen kan boligudbydere opnå markedsføring af deres boliger. Som boligudbyder kan man oprette en annonce for sine ledige boliger og kan desuden kontakte boligsøgerne direkte via boligsøgerkartoteket. Ved kontakt til en boligsøger via boligsøgerkartoteket modtages kontaktinformationer til boligsøgeren via en mail der sendes til boligudbyderen. Det understreges, at det kræver at boligudbyderen opgraderer til FordelsBruger, hvis boligudbyderen vil have direkte kontakt med boligsøgerne via boligsøgerkartoteket.

2. Oprettelse, cookies og mails
2.1
En Bruger accepterer Vilkårene ved oprettelse af en konto på Boligsøgemaskinen.
2.2
Ved oprettelse af en konto på Boligsøgemaskinen accepterer Brugeren at modtage e-mails fra Boligsøgemaskinen, herunder servicemails, nyhedsmails samt mails med relevante boliger og boligsøgere. Mails kan afmeldes dynamisk og selektivt ved at klikke på det tilhørende link i hver af de tilsendte mails. Ved klik på dette link ankommer Brugeren til en side, hvor Brugerne kan indstille hvilke mails Brugeren ønsker at modtage.
2.3
Ved oprettelse af en konto accepterer Brugeren, at Boligsøgemaskinen anvender cookies i henhold til vilkårene for anvendelse af cookies anført på Boligsøgemaskinen, med henblik på at optimere Brugernes oplevelse på Boligsøgemaskinen. Boligsøgemaskinen kan i et vist omfang anvendes, såfremt Brugerens browser er indstillet til ikke at acceptere cookies. Brugeren kan altid slette de cookies, der er gemt på Brugerens computer i forbindelse med brugen af Boligsøgemaskinen. Se en detaljeret beskrivelse af vores cookiepolitik.
2.4
Brugeren er forpligtet til at holde sig opdateret om de til enhver tid gældende Vilkår for Boligsøgemaskinen, og Brugeren accepterer, at Boligsøgemaskinen har ret til at ændre Vilkårene med 30 kalenderdages varsel. Boligsøgemaskinen oplyser om væsentlige ændringer i forretningsbetingelserne. Denne information kan ses på Brugerens konto, når Brugeren er logget ind. Hvis ændringerne vedrører persondata eller markedsføringsretlige forhold, hvortil der kræves fornyet samtykke, vil Brugeren blive bedt om et opdateret samtykke, næste gang Brugeren logger på Boligsøgemaskinen.
2.5
Brugeren har ret til uden varsel at deaktivere sin konto på Boligsøgemaskinen. Hvis Brugeren har et abonnement skal dette afmeldes før en deaktivering kan finde sted. FordelsBrugeradgangen for en deaktiveret konto fornys ikke automatisk, og Brugeren vil ikke blive opkrævet betaling for efterfølgende FordelsBrugeradgangsperioder. Allerede betalte FordelsBrugeradgange tilbagebetales ikke.
2.6
Hvis Brugeren ønsker, at tredjepart agerer på vegne af Brugeren i forhold til Brugerens profil på Boligsøgemaskinen, skal tredjepart fremvise tilstrækkelig dokumentation for, at tredjepart kan agere på vegne af Brugeren.

3. For boligsøgere
3.1
Kun personer, der leder efter en ny bolig kan oprette sig som boligsøgere på Boligsøgemaskinen. Brugeren skal sikre, at en søgeannonces indhold er retvisende og sandfærdigt, og der må ikke skrives kontaktinformationer, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser i en søgeannonce. Brugeren er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Søgeannoncer skal af Brugeren deaktiveres med det samme, og senest to dage efter at boligsøgningen ikke længere er aktuel. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer.
3.2
Ved oprettelse som boligsøger, er Brugeren forpligtet til at indrykke en annonce indeholdende en beskrivelse af den ønskede bolig inden 3 hverdage fra oprettelsen.
3.3
Boligsøgere kan uden at betale oprette en konto, en søgeagent og en søgeannonce på Boligsøgemaskinen. Herudover kan boligsøgere uden at betale tage kontakt til de boligudbydere, der har frikøbt en eller flere af deres annoncer på Boligsøgemaskinen. Herudover kan boligsøgere vælge at opgradere til en FordelsBrugerprofil, som giver en lang række fordele, herunder hurtigere besked om nye boliger, adgang til alle boliger, en femhævet boligsøgerannonce mv.
3.4
Boligsøgeren kan lægge et foto på sin boligsøgerannonce. Det er boligsøgerens fulde ansvar, at fotoet er relevant, sædvanligt og lovligt som til enhver tid fortolket af Boligsøgemaskinen, herunder, at det ikke er af seksuel karakter og at boligsøgeren har de nødvendige immaterielle rettigheder til det foto, der uploades på Boligsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Boligsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette.
3.5
Andre Brugere kan modtage boligsøgerens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker f.eks. når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en annonce.

3.6
Boligsøgeren kan i sin boligsøgerannonce tilbyde at hjælpe Boligudbyderen med forskellige ting. Boligsøgeren må kun tilbyde sædvanlige, lovlige og ikke-krænkende ydelser som til enhver tid fortolket af Boligsøgemaskinen (eksempelvis må Brugerne ikke tilbyde ekstra ydelser af seksuel karakter). Boligsøgeren skal altid modtage særskilt honorar for disse ydelser i henhold til gældende ret og det er ikke tilladt for boligsøgeren at modtage honorering for disse ydelser via en reduktion i huslejen. Brugerne har selv ansvar for at aftaler om ydelser indgås i overensstemmelse med gældende ret, herunder oplysning af indkomst til SKAT.

4. For boligudbydere
4.1
Ved oprettelse af en konto som boligudbyder, forpligter Brugeren sig til efter bedste evne udelukkende at rette henvendelse til potentielle boligsøgere med tilbud om en bolig, der matcher den pågældende boligsøgers ønsker og behov som oplyst i søgeannoncerne på Boligsøgemaskinen.
4.2
Kun boligudbydere, ejendomsmæglere og advokater, der repræsenterer boligudbydere, er berettiget til at oprette en konto på Boligsøgemaskinen. Brugere må kun annoncere boliger, som de er bemyndiget til at håndtere, eller som de selv har ejendomsret over.
4.3
Det er boligudbydernes fulde ansvar, at information i boligudbyderens annoncer er retvisende og sandfærdig. Boligudbyderne indestår for, at boligudbyderen har de nødvendige immaterielle rettigheder til alt materiale, der uploades på Boligsøgemaskinen. Hvis uploadet materiale overskrider andres rettigheder, vil dette blive fjernet så snart Boligsøgemaskinen bliver gjort opmærksom på dette. Boligudbyderne er indforstået med, at det uploadede materiale desuden kan vises på andre relaterede hjemmesider, på sociale medier og hos samarbejdspartnere. Der må ikke angives kontaktoplysninger, herunder telefonnumre, mailadresser, internetadresser eller øvrige kontaktoplysninger i annoncerne. Overskridelse af dette punkt fører til øjeblikkelig lukning af Brugerens konto og sletning af Brugerens annoncer. Annoncer skal af Brugeren inaktiveres med det samme, når boligen ikke længere er ledig.
4.4 
Ved fremsendelse af tilbud eller anden kommunikation til boligsøgere, har boligudbyderen pligt til at sikre, at ingen kontaktoplysninger til andre Brugere er tilgængelige for modtageren af tilbuddet eller kommunikationen. Herunder må der ikke kontaktes flere Brugere på samme e-mail, på en måde så Brugerne bliver vidende om hinandens mailadresser.
4.5
Boligudbydere kan uden at betale oprette en konto, søgeagent eller annonce på Boligsøgemaskinen. Herudover kan boligudbyderen vælge at opgradere til FordelsBruger, FordelsBruger+ eller FordelsBruger++, som giver forskellige fordele, herunder adgang til boligsøgerkartoteket, frikøb af kontaktinformationerne på boligannoncen, fremhævning af boligannoncen og topplacering af boligannoncen i søgeresultaterne.
4.6
Andre Brugere kan modtage boligudbyderens kontaktdata og kontakte Brugeren via mail eller telefon. Det sker f.eks. når andre Brugere rekvirerer yderligere info om en annonce.

5. Ansvarsfraskrivelse
5.1
Boligsøgemaskinen er også en annonceringsplatform med Brugergenereret indhold, hvor boligsøgere og boligudbydere annoncerer boliger og boligønsker. Boligsøgemaskinen er alene formidler af indholdet på Boligsøgemaskinen og tager ikke ansvar for nogen form for information afgivet af Brugerne eller for nogen aftale indgået direkte mellem Brugerne. Brugeren accepterer, at Boligsøgemaskinens samlede ansvar under ingen omstændigheder kan overstige DKK 0 (nul).
5.2
Boligsøgemaskinen er ikke ansvarlig for i hvilket omfang kontakt formidlet gennem Boligsøgemaskinen mellem Brugerne vil føre til indgåelse af en aftale mellem Brugerne.
5.3
I de tilfælde hvor Boligsøgemaskinen henter information direkte fra et ejendomsselskabs hjemmeside eller enhver anden tredjeparts hjemmeside, er Boligsøgemaskinen ikke ansvarlig for rigtigheden af information hentet fra hjemmesiden.

6. Politik vedrørende personoplysninger 
6.1
Se vores databeskyttelsespolitik for oplysninger omkring vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anvendelsen af Boligsøgemaskinen.

7. Betaling og fortrydelsesret
7.1
Alle køb sker online og alle priser på Boligsøgemaskinen er angivet inklusiv moms. Betaling sker online med en lang række korttyper, herunder Dankort, Visakort, MasterCard mv.
7.2
Alle online produkter på Boligsøgemaskinen er i abonnementsform og bliver automatisk fornyet med træk af penge på Brugerens konto, når en given adgangsperiode udløber. Hvis der sker fejl ved trækningen prøves igen i 30 dage, for at sikre levering af det af Brugeren bestilte produkt. Denne service sikrer, at Brugerens FordelsBrugeradgang ikke stopper utilsigtet, uden at Brugeren selv ønsker at afslutte FordelsBrugeradgangen og uden at Brugeren foretager en aktiv handling for at stoppe FordelsBrugeradgangen. Der er ingen binding på FordelsBrugeradgangen udover den aktuelle abonnementsperiode som Brugeren befinder sig i.
7.3
Ved køb af produkter på Boligsøgemaskinen fremsendes en lovmæssig bekræftelse af købet på mail. Da et abonnementsprodukt først betragtes som leveret når bekræftelsen per mail er modtaget af Brugeren, kan abonnementsproduktet ikke afmeldes før der er rimelig sikkerhed for at bekræftelsesmailen er modtaget af Brugeren. Abonnementet kan således afmeldes  1½ time efter at abonnementet er købt.
7.4
Hvis Brugerens betalingskort udløber eller spærres, vil abonnementet udløbe med udgangen af den aktuelle periode.
7.5
FordelsBrugerabonnementet kan slås fra ved at trykke på Din profil i toppen på www.voreslejebolig.dk , herefter trykke på siden "Fakturaer mv.", herefter trykke trykke på knappen "Adgangsprogram" i bunden af siden, og herefter følge vejledningen  på den side, der fremkommer efter klik på knappen ”Adgangsprogram”. Abonnementet skal afmeldes af Brugeren selv. Dette er for at sikre, at det ikke er muligt for andre end Brugeren selv at slå en Brugers abonnement fra mod Brugerens intention. Når Brugeren slår abonnementet fra, trækkes der ikke flere penge på Brugerens konto og FordelsBrugeradgangen udløber automatisk, når den aktuelle abonnementsperiode udløber. 
7.6
På siden ”Fakturaer” kan alle fakturaer hentes. 
7.7
Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage er gældende ved oprettelse af et abonnement på Boligsøgemaskinen. Dog accepterer Brugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, hvis Brugeren tager Boligsøgemaskinen i brug. Det kan f.eks. være ved, at Brugeren rekvirerer info om en bolig eller en boligsøger eller ved, at Brugeren aktiverer opretter en annonce for din bolig eller din boligsøgning. En Bruger kan gøre sin fortrydelsesret gældende ved at sende en mail til [email protected]

8. Brugerens brug og misbrug af Boligsøgemaskinen
8.1
Misbrug af Boligsøgemaskinen eller manglende overholdelse af Vilkårene udgør hver for sig væsentlig misligholdelse af Vilkårene, og giver Boligsøgemaskinen ret til at lukke Brugerens konto på Boligsøgemaskinen og slette indholdet af Brugerens annoncer og søgeannoncer og hæve Vilkårene for væsentlig misligholdelse. I det tilfælde, at Boligsøgemaskinen vurderer misligholdelsen til at være af særlig grov karakter, kan Brugeren permanent udelukkes fra Boligsøgemaskinen.
8.2
I tilfælde hvor Brugerens handlinger medfører tab af information på Boligsøgemaskinen eller på anden måde skade på Boligsøgemaskinen eller skade på andre Brugere, er Brugeren ansvarlig for at dække ethvert tab opstået som følge af en sådan skade i henhold til dansk rets almindelige regler. Brugeren er ikke ansvarlig for indirekte tab som tab af profit og tab af omsætning. Tab af data betragtes som et direkte tab. Brugeren og Boligsøgemaskinen har aftalt, at i det tilfælde, at en anden Bruger end den skadevoldende Bruger lider skade, har Boligsøgemaskinen ret til at give transport i sit krav mod den skadevoldende Bruger til den skadelidte Bruger.
8.3
Brugeren må ikke afkode Boligsøgemaskinen eller på anden måde forsøge at få adgang til kildekoden eller dokumentationen tilhørende Boligsøgemaskinen, herunder opbygningen og sammensætningen af Boligsøgemaskinen, udover hvad der følger af normal brug af Boligsøgemaskinen.
8.4
Brugeren må ikke sælge, overdrage, distribuere, give licens til, udleje, lease, udlåne eller på anden måde give nogen ud over Brugeren selv adgang til Boligsøgemaskinen.

9. Lovvalg og værneting:
9.1
Dansk ret finder anvendelse på Vilkårene og enhver anden aftale der indgås mellem Boligsøgemaskinen og Brugeren.
9.2
Enhver tvist, der måtte udspringe af et retsforhold mellem Boligsøgemaskinen og Brugeren, skal afgøres af Københavns Byret i første instans, såfremt parterne ikke kan nå en løsning i mindelighed.