Persondatapolitik for Voreslejebolig.dk

Denne persondatapolitik beskriver SHG Medier ApS' behandling af Brugerens personoplysninger ("Brugeren") i forbindelse med brug af Voreslejebolig.dk med tilhørende undersider ("Søgemaskinen").

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
1.1 Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger er:
SHG Medier ApS
Mynstersvej 3, DK-1827 Frederiksberg C
CVR-nummer: 38 85 49 25
1.1.1 SHG Medier ApS kan kontaktes på e-mail [email protected]

2. Behandlingsaktiviteter
2.1 Behandling af personoplysninger i forbindelse med oprettelse af Brugerprofil
2.1.1 I forbindelse med oprettelse af en Brugerprofil behandles følgende personoplysninger om Brugeren: 

 • Information om Brugeren er udbyder eller søger
 • IP-nummer
 • E-mailadresse


2.1.2
Derudover kan Brugeren vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger til Brugerprofilen, herunder bl.a. navn og telefonnummer.
2.1.3 Ved oprettelse af en Brugerprofil via Facebook indsamles og behandles følgende oplysninger: Navn og e-mail og evt. profilbillede fra Brugerens Facebookprofil. Ved oprettelse af en Brugerprofil via Google indsamles og behandles følgende oplysninger: Navn og e-mail fra Brugerens Google-konto. De indsamlede oplysninger anvendes kun til profiloprettelsen og kan ses på Brugerens profilside når Brugeren er logget ind. Brugeren giver samtykke til anvendelsen af disse oplysninger ved oprettelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
2.1.4 Retsgrundlaget for behandling af Brugerens personoplysninger, hvor der ikke afgives samtykke, er forfølgelsen af Søgemaskinens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Søgemaskinens legitime interesser består i at kunne identificere Brugeren med henblik på oprettelse af Brugerprofil.

2.2 Behandling af personoplysninger i forbindelse med Brugerens anvendelse af Søgemaskinen
2.2.1 I forbindelse med Brugerens anvendelse af Søgemaskinen indsamler og behandler Søgemaskinen følgende personoplysninger om Brugeren:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Søgemaskinen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Søgemaskinen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.
 • Oplysninger om formålet med og resultatet af brugerens anvendelse af Søgemaskinen, herunder om Brugeren har fundet en ny bolig, og en evt. invitation til at anmelde Søgemaskinens service.


2.2.2
Retsgrundlaget for Søgemaskinens behandling af Brugerens personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af Søgemaskinen legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Søgemaskinens legitime interesser består i at kunne identificere Brugeren, levere og forbedre Søgemaskinens tjenester til Brugeren, kommunikere med og servicere Brugeren og kunne forhindre og undersøge misbrug af Søgemaskinen.

2.3 Behandling af personoplysninger i forbindelse med køb
2.3.1 I forbindelse med Brugerens oprettelse og opgradering til "BetalingsBruger" indsamler og behandler Søgemaskinen eller Søgemaskinens payment service providers nedenstående personoplysninger om Brugeren til følgende angivne formål:

 • "Navn", ”Virksomhedsnavn” og "Telefonnummer" med henblik på identifikation og gennemførelse af køb.
 • ”E-mail” og ”IP-nummer” med henblik på identifikation og gennemførelse af køb.
 • "Kreditkortoplysninger", ”Ordrenummer” og ”Fakturanummer” med henblik på gennemførelsen af købet.


2.3.2
 Retsgrundlaget for behandlingen af disse oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som Brugeren indgår med Søgemaskinen samt opfyldelse af eventuelle lovpligtige dokumentationskrav, herunder med henblik på at imødekomme anmodninger herom fra myndigheder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.4 Behandling af personoplysninger i forbindelse med individuel optimering af Brugerens anvendelse
2.4.1 Søgemaskinen kan bruge Brugerens personoplysninger til at orientere Brugeren om optimeret anvendelse af servicen og om nyt Bruger-genereret indhold der passer til Brugerens søgemønstre. I forbindelse hermed behandles følgende personoplysninger:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Søgemaskinen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Søgemaskinen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.


2.4.2
 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er forfølgelsen af Søgemaskinens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Søgemaskinens legitime interesser består i at kunne give Brugeren den bedste og mest effektive anvendelse af servicen.
2.4.3 Brugeren modtager både informationen via mails og på selve sitet (fx via popups). Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til at få informationen via mails via siden ”Mail indstillinger” som der er link til i bunden af alle mails og som findes via Brugerens profil, når Brugeren er logget ind.

2.5 Behandling af personoplysninger i forbindelse med statistik, forbedring og videreudvikling af Søgemaskinen, samt udbudte services
2.5.1 Søgemaskinen benytter nedenstående personoplysninger som led i (1) indsamlingen af statistik (2) forbedring og optimeringen af Søgemaskinen og de udbudte services og (3) til videreudviklingen af Søgemaskinen og udbud af nye services:

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Søgemaskinen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Søgemaskinen
 • Oplysninger om Brugerens samtykker, præferencer og indstillinger
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.


2.5.2
 Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af Søgemaskinens legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Søgemaskinen legitime interesser er, at Søgemaskinen kan få forståelse og indblik i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for Søgemaskinens udbudte services samt eventuelle forbedringstiltag for Søgemaskinens hjemmeside med henblik på at forbedre Servicen og Brugerens oplevelse af Servicen.

2.6 Behandling af Brugeroplysninger i forbindelse med lovpligtige dokumentationskrav
2.6.1 Søgemaskinen gemmer kopier af vigtige bekræftelsesmails til Brugeren, dialoger mellem Søgemaskinen og Brugeren samt fakturaer og kreditnotaer.
2.6.2 I forbindelse med ovenstående behandles følgende oplysninger om Brugeren (alene i det omfang dette er nødvendigt i forhold til de relevante dokumentationskrav)

 • Navn.
 • Virksomhedsnavn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer.
 • Billeder.
 • Information om Brugeren er udbyder eller søger.
 • Information om hvilke annoncer eller søgeannoncer Brugeren eventuelt har ønsket mere information om.
 • Information om hvilke søgeagenter Brugeren eventuelt har oprettet.
 • Information om hvilke søgninger Brugeren eventuelt har lavet i annoncedatabasen eller søgeannoncedatabasen.
 • Information om og data fra de annoncer eller søgeannoncer som Brugeren eventuelt har lavet.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren har oprettet sig fra.
 • Information om hvilke IP-numre Brugeren er logget ind fra når de køber.
 • Mailkorrespondancer med Brugeren.
 • Kopier af vigtige bekræftelsesmails, som Brugeren modtager fra Søgemaskinen.
 • Logbog over Brugerens besøg, inkl. oplysninger om IP-adresse, adgangstidspunkt, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv.
 • Cookie data og tracking data i forbindelse med brug af Søgemaskinen
 • Oplysninger om fakturaer, kreditnotaer og information om ikke gennemførte købsforsøg.


2.6.3
Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af Søgemaskinens legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, i at kunne opfylde sine retlige forpligtelser og, hvor relevant, imødekomme myndighedernes anmodning om passende dokumentation, herunder men ikke begrænset til overholdelse af reglerne i bogføringsloven, markedsføringsloven og de databeskyttelsesretlige regler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

2.7 Behandling af personoplysninger i forbindelse med optimering af relevansen af markedsføring
2.7.1. Hvis Brugeren har givet samtykke hertil ved at acceptere marketing cookies, indsamler og behandler Søgemaskinen eller annonceringsmedier som Søgemaskinen samarbejder med (Google og Facebook) oplysninger om IP-nummer samt aktivitet som sidevisninger, Brugeroprettelse, køb mv. for at sikre at Søgemaskinens annoncering er så relevant som muligt for Brugeren. Oplysningerne kan af annonceringsmedierne blive kombineret med andre personoplysninger de har registreret om Brugeren.

2.7.2 Retsgrundlaget for ovenstående behandling er forfølgelsen af Søgemaskinens legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Søgemaskinens legitime interesser består i at kunne målrette Søgemaskinens markedsføring på sociale medier og søgemaskiner, så den bliver mere relevant for Brugeren og Brugeren således opnår en bedre Brugeroplevelse, når Brugeren har valgt at give samtykke til marketing cookies.

3 Opbevaring og sletning af personoplysninger
3.1 Søgemaskinen indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de ovenstående formål jf. pkt. 2. Når Brugerens personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til Søgemaskinens angivne formål slettes Brugerens personoplysninger. Så længe Brugeren er aktiv sletter Søgemaskinen som udgangspunkt ikke data fra Brugerens profil, da data er nødvendig for at profilen kan fungere optimalt.
3.2 Hvis en Bruger deaktiverer sin profil, slettes eller anonymiseres personoplysningerne senest 1 år efter lukningen af kontoen, bl.a. så Brugeren kan fortryde, genoprette sin profil og få adgang til data igen og så Søgemaskinen kan undersøge falske profiler. 
3.3 Personoplysninger der relaterer sig til køb samt kreditnotaer på Søgemaskinen vil dog blive opbevaret så længe det er påkrævet for at overholde de gældende lovkrav, herunder i forbindelse med lovpligtig opbevaring af regnskabsmateriale, og for at stille al nødvendig information til rådighed for de nationale skattemyndigheder.
3.4 Vigtige mails i form af kopier af eventuelle vigtige bekræftelsesmails samt eventuelle dialoger mellem Søgemaskinen og Brugeren vil ligeledes blive gemt så længe det er nødvendigt for at løse evt. forespørgsler fra Brugeren, håndtere potentielle klager og tvister samt imødekomme tilsynsmyndighedernes anmodninger om dokumentation for eksempelvis behandlingen af Brugernes personoplysninger, håndtering af abonnementer eller overholdelse af markedsføringslovens regler.
3.5 Som alternativ til sletning kan Søgemaskinen i stedet vælge at anonymisere de pågældende personoplysninger, hvilket betyder, at personoplysningen falder udenfor databeskyttelseslovgivningens anvendelsesområde og dermed opbevaringsbegrænsningen.

4. Deling af personoplysninger og kategorier af modtagere
4.1 Følgende kategorier af modtagere vil i forbindelse med behandlingen modtage Brugerens personoplysninger:

 • Databehandlere, herunder Søgemaskinens it-leverandører, der leverer tekniske ydelser til Platformen, således at hjemmesiden kan fungere, samt leverandører af plugins, Søgemaskinens payment service providers, udbydere af markedsføringsydelser, udbydere af mailsystemer, samt Søgemaskinens eksterne hostede økonomisystem
 • Annonceringsmedier jf. pkt. 2.7.1.
 • Revisions- og bogholdervirksomhed
 • Koncernselskaber til SHG Medier ApS som varetager support og vedligeholdelse af Søgemaskinens systemer samt bistår med evt. andre opgaver i forbindelse med databehandling.


Modtagere kan i visse tilfælde være placeret uden for EØS. Søgemaskinen overfører dog kun personoplysninger til organisationer eller lande, der leverer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, enten ved hjælp af en afgørelse af EU-Kommissionen om tilstrækkelighed eller på anden måde, såsom ved brug af EU standardkontrakter for overførsel af personoplysninger.
4.2 I det omfang dette er i overensstemmelse med de gældende regler, deler SHG Medier ApS Brugerens personoplysninger med andre selskaber i samme koncern (dvs. andre selskaber som ultimativt er ejet af Digital Disruption Media ApS).
4.3 Brugerens personoplysninger kan desuden deles med andre Brugere på Søgemaskinen i forbindelse med Brugerens anvendelse af Søgemaskinen og som led i de handlinger, Brugeren selv foretager.
4.3 Søgemaskinens tjenester kan indeholde links til andre websites, som har egne politikker vedrørende personlysninger. Søgemaskinen er ikke ansvarlig for databeskyttelsesforhold hos tredjemænd, der ikke leverer ydelser eller har nogen tilknytning til Søgemaskinen.

5. Brugerens rettigheder
5.1 Brugeren har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med Søgemaskinens behandling af Brugerens personoplysninger. Brugeren har:

 • Ret til at se oplysninger og få information om behandling heraf: Brugeren har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Søgemaskinen behandler om Brugeren
 • Ret til berigtigelse: Brugeren har ret til at få urigtige oplysninger om Brugeren rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har Brugeren ret til at få slettet oplysninger om Brugeren inden tidspunktet for Søgemaskinens almindelige generelle sletning jf. punkt 3.5 indtræffer. Anmodning om sletning kan ske ved fremsendelse af en mail til [email protected].
 • Ret til begrænsning af behandling: Brugeren har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Brugerens personoplysninger begrænset. Hvis Brugeren har ret til at få begrænset behandlingen, må Søgemaskinen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med Brugerens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Ret til indsigelse: Ret til indsigelse: Brugeren har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af Brugerens personoplysninger til direkte markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, når dette sker i forbindelse med direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Brugeren har i visse tilfælde ret til at modtage Brugerens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


5.2
Brugeren kan også altid trække sit samtykke tilbage, hvis Søgemaskinens behandling af Brugerens personoplysninger baserer sig på dette (dog uden at dette påvirker lovligheden af Søgemaskinens behandling forud for tilbagetrækningen).
5.3 Brugeren har ret til at bede Søgemaskinen stoppe med at anvende personoplysninger til direkte markedsføring.
5.4 I visse tilfælde vil Brugerens ønske om at slette personoplysninger betyde, at Søgemaskinen ikke længere kan levere tjenester til Brugeren.

6. Klager vedrørende behandling af personoplysninger
6.1 Hvis en Bruger ikke er tilfreds med Søgemaskinens behandling af Brugerens personoplysninger, ønsker at få indsigt i sine oplysninger eller har et andet spørgsmål kan Brugeren altid kontakte Søgemaskinen via e-mail på [email protected] eller på adressen angivet i afsnit 1.1.1.
6.2 Hvis Brugeren ønsker at klage til en tilsynsmyndighed, kan Brugeren vælge at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: [email protected]