Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Hvem dækker vandskade i lejebolig?

Søg lejebolig i hele Danmark

Når du flytter ind i en lejebolig, er der mange spørgsmål som er gode at blive afklaret med. Herunder er bl.a. spørgsmålet ”Hvem dækker vandskade i lejebolig? ”. Hertil er svaret, at det er din indboforsikring som dækker skaden på dine ting, hvis der eksempelvis skulle forekomme vandskade i din lejebolig. Så din indboforsikring dækker ikke skaden på selve lejeboligen nødvendigvis.

Der findes mange forskellige muligheder for indboforsikringer, til forskellige priser, og med forskellig selvrisiko og dækninger. Det er en meget god ide at sætte sig grundigt ind i de forskellige forsikringsmuligheder og finde den der giver mest mening for dig.

Hvem dækker skaderne på selve lejeboligen?

Men spørgsmålet om hvem dækker vandskade i lejebolig er ikke fuldstændig besvaret endnu, da skaderne på selve boligen også skal afklares.

Skaderne som der måske er kommet i lejligheden efter en vandskade, skal anmeldes til ejendomsforsikringen. Den ejendomsforening som din lejebolig er en del af, vil typisk have en person som der tager sig af denne form for forsikringsskader. Hvis skaden i lejligheden hverken er dækket af dig, eller af din ejendomsforenings forsikring, så er det vigtigt at se på, om der er nogen andre der er skyld i skaden. Dette kan eksempelvis være dårligt håndværk – i så fald skal skaden anmeldes til din håndværkers erhvervsansvarsforsikring. Skaden kan evt. også have været et resultat af manglende vedligeholdelse – her er det vigtigt at se på, hvem der har ansvaret for vedligeholdelsen af ejendommen. Det kan evt. også være manglende vedligeholdelse i lejligheden over dig, som er grunden til skaden. I så fald skal din overbo kontakte sin ansvarsforsikring vedr. skaden. Der er derfor ikke noget endegyldigt svar på spørgsmålet ”Hvem dækker vandskade i lejebolig”, da dette afhænger meget af den specifikke situation, og bygger meget på hvad og hvem årsagen til skaden er.

Ønsker du at vide mere vedr. skader i lejebolig, efter at have læst om ”Hvem dækker vandskade i lejebolig” – så kan du bl.a. læse om spørgsmålet ”Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig” her.